ТУРДЕЙСКИЙ КАРЬЕР ОАО
  Турдей посело Телефон  Телефон: +768) 44241   
   
ТУРДЕЙСКИЙ СПК
  Турдей посело Телефон  Телефон: +768) 34422