СЕНЕВО СПК
  Сенево посело, Садовая улица Телефон  Телефон: +733) 21648